Kwaliteit en s.l.a.

  • Alle bekendmakingen
  • Volledige, 100% dekking van geheel Nederland
  • Elke bekendmaking 100% inhoudelijk correct
  • Elke bekendmaking toegewezen aan het exact juiste perceel volgens het Nederlandse kadaster.

De benefits van INSPECTER data op het gebied van ruimtelijke ordening zijn betere kwaliteit van het werk en vergrootte productiviteit. Dat geldt voor een ieder die zich professioneel met vastgoed bezighoudt. Bijvoorbeeld voor business devellopers op zoek naar een nieuwe locatie. Of voor beheerders van bestaande locaties. Big data is alleen maar interessant als de informatie ontsloten is, op tijd, correct en volledig is. 

Bij ons krijgt u tenminste 95% van alle bekendmakingen op het gebied van ruimtelijke plannen geleverd binnen één dag en additionele 4,99% binnen maximaal 5 dagen. Ons systeem is zo geavanceerd dat we in alle gevallen, zelfs als de omschrijving niet goed is, of wanneer de overheid een onvolledige of foutieve bekendmaking publiceert, de bekendmaking op perceel niveau kunnen plaatsen. 

Door onze producten bent u altijd op tijd, correct en volledig geïnformeerd. Dat betekent ook dat u daarna heel gericht te werk kan gaan, want het zoeken is al gebeurd. En dat betekent tijdwinst en dus verbeterde productiviteit.  

We sluiten met al onze klanten een professionele SLA af, staan voor de kwaliteit van ons werk.  

[ GEMAKKELIJK EN SNEL INFORMATIE VANUIT UW PERSPECTIEF ]